názory signatářů

"Globální změna klimatu je skutečnost, obdobně jako fakt, že země je kulatá. Pokud chceme jako lidstvo přežít, je třeba neprodleně jednat. Sami sice můžeme změnit dílčí věci v našich životech, ale apelovat na individuální odpovědnost nestačí. Celoplanetární výzvy vyžadují komplexní, mnohaúrovňová řešení. Musíme jednat jako celá společnost a zavést taková opatření, která budou podporovat lokální ekonomiku, trvale udržitelnou produkci zdravých potravin, rovný přístup ke zdrojům a vzdělávání. Je třeba identifikovat překážky, které brání implementaci těchto opatření a pracovat s nimi. Držme si palce, cesta to nebude jednoduchá."

MUDr. Gojda Jan, Ph.D., 2. interní klinika FNKV a 3. LF UK, vedoucí lékař oddělení klinické
fyziologie metabolizmu Centra pro výzkum výživy, metabolizmu a diabetu


"Souhlasím s výše uvedeným, především vidím příčinu v pohodlnosti a neochotě většiny jednotlivců začít u sebe, sebekázní a omezením své potřeby na únosnou míru - těch faktorů je více - u velké masy lidí bezmezný konzumní styl života, přemíra spotřeby plastů, nesmyslné dovážení (a export) produktů, jejichž výroba je z 90% v silách lokálních zdrojů, potažmo devastace přírodních ploch a nekonečné opravy dálnic kvůli kamionové dopravě, která má na svědomí navíc tolik tragických neštěstí. K tomu přispívá i špatná osvěta, resp. chybění korekce psychologicky závadných reklam, přehlížení maličkostí jako zdroje radosti a relativní snížení požitku při narůstající spotřebě všeho, zkrátka chybění mezí a pochybný žebříček hodnot."

M.H., internistka, endokrinolog


"Vidíme v denní praxi důsledky změn zaviněné námi - civilizací. Objevují se nemoci u mladých zdravých lidí chovajících se ke svému zdraví uvědoměle a přesto vážně onemocní v důsledku přezíravého chování současné společnosti. Je potřeba, abychom řešili příčiny a ne důsledky. Hašení požáru není to, co bychom měli akceptovat."

MUDr. Jurašková Božena Ph. D., III. Interní gerontometabolická klinika LF UK v HK, vedoucí subkatedry geriatrie LF UK


"Jde o nejvyššími kruhy dlouhodobě bagatelizované téma, které by však vzhledem ke své závažnosti mělo být tím nejzásadnějším, co budou političtí představitelé řešit."

MUDr. Kameník Vladimír, Nemocnice Na Homolce, Praha


"Je nutné začít konat na všech patrech politiky, začít změnou jednotlivce - snížení konzumu, odpadu, snížení vlastních emisí (když každý uděláme malý krůček, dohromady to bude velká změna), přes komunální, krajskou a národní až po nadnárodní. Máme zodpovědnost vůči dalším generacím, vůči našim dětem, v jakém stavu jim planetu předáváme."

MUDr. Kaššovicová Veronika, hematologická ambulance Jablonec nad Nisou


"Lidé, kteří mají děti a vnoučata, a proto jim záleží i na vzdálenější budoucnosti, se většinou zajímají o problémy, které by ve svých důsledcích mohly vyústit v takové změny, které by jejich potomky mohly ohrožovat. Naproti tomu většinu politiků zajímá jen to, co ovlivní jejich volitelnost v příštích volbách. Pokud jsou voleni politici, kteří se nedostatečně starají o to, co se bude na naší planetě dít za 50 let, může to být způsobeno nedostatečnou informovaností voličů o problematice globálního oteplování. Proto je zapotřebí povzbudit jakoukoli aktivitu zvyšující povědomí o zásadním významu klimatických změn v široké veřejnosti s nadějí, že tato veřejnost bude při svém rozhodování koho volit více zohledňovat postoje politiků k nutnosti co nejrychlejšího řešení hrozby globální katastrofy, která s globálním oteplováním souvisí. Proto podporuji iniciativu Doctors for Future."

MUDr. Kessler Petr, primář odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov


"Situace je již neúnosná, nicméně stále se nic podstatného pro odvrácení hrozící katastrofy neděje. Lidé kolem se stále tváří, že jde o jakýsi hoax, a že jich se to netýká. Naopak týká se to každého z nás. Chci pro naše děti lepší budoucnost a nechci, aby jednou doplácely na naše nicnedělání. Fakta, která jsou k dispozici a může si je dohledat kdokoliv, hovoří o probíhajících změnách jasně...o žádný hoax se tedy nejedná."

MUDr. Leksová Tereza, praktický lékař


"Jako lékaři nejsme přímo vzdělaní v oboru klimatologie, avšak vnímáme a respektujeme relevantní vědecká data, která jasně dokazují, že naše chování vůči životnímu prostředí se musí změnit. Zvyšovat výrobu a spotřebu nelze donekonečna a čím dříve si to uvědomíme, tím lépe."

MUDr. Morong Martin, lékař a asistent Ústavu klinické a molekulární patologie FN Olomouc a LF UPOL


"Tlak na vládu a politiky k rychlému přijímání opatření k dosažení uhlíkové neutrality už není volbou, ale nutností pro naše přežití."

MUDr. Pospíšilová Hanka, kardiolog


6.11.2019

"Klimatickou změnu sleduji již od studentských let, nicméně počáteční opatrné projevy byly nahrazeny překotným nárůstem extrémů především od roku 2013.
Sleduji ji jako amatérský meteorolog- současné desetiletí je v průměru o 1,5 st. teplejší, než 70. léta, kdy jsem navštěvoval mateřskou a základní školu. Toto číslo např. znamená, že místo dvou nechladnějších dekád v lednu nyní máme navíc dvě nejteplejší dekády v červenci... Sleduji ji jako zahrádkář a chalupář: Rychlý nástup jara - časná potřeba zálivky, extrémy v množství srážek v letních měsících - z toho plynoucí na jednu stranu plesnivění, na druhou usychání zeleniny, zahradních dřevin a již i celých lesů... Sleduji ji jako běžkař - stále kratší sezony využití přírodního sněhu, i kvalita sněhu se horší díky častému kolísání teplot kolem 0 st. Dříve byla ledová období delší... A sleduji ji žel už i jako ortoped- především v průběhu extrémně horkého jara a léta 2018 zřetelně stoupla četnost infekčních komplikací a chorob spojených s dehydratací. A ani klimatizace není spásná - nese s sebou zvýšený výskyt alergií, či reflexních změn nejen pohybového aparátu - protože málokdo ji umí správně používat a udržovat.... S obavami přemýšlím nad realitou, která čeká naše děti....

Řešení klimatické změny je prioritní záležitostí dnešní doby, otázka přežití nejen člověka, ale většiny současným forem života... Žel počínání většinové populace mi připomíná zkázu Titanicu, kde se lidé radují a konzumují, i když se loď potápí. Vždyť je přece údajně nepotopitelná...."

21.4.2020

"Klimatická změna žel trvá i v době koronavirové. Letošní jarní sucho v ČR je zatím nejhorší od r. 15, kdy suchá perioda začala. Méně srážek, více slunce i větru, vyšší teploty- deficit každoročně narůstá. Jestliže jsem minule psal o 2 dekádách, tak za poslední pětiletku oproti 70. letům jsme přišli už o celý leden a místo něho tu máme další červenec, navíc suchý. Potok v horském údolí v Krkonoších, kam jezdím na chalupu, tekl letos jen 2 dny v únoru při prudké oblevě. Voda ve vodovodu už 2. rok po sobě došla v říjnu, naštěstí se roztekla kolem Silvestra.... Všem nám přeji lepší dny! Daniel Rybka"


MUDr. Rybka Daniel, primář Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol