kde získat další informace

Varování vědců BioScience 2019

Varování vědců před klimatickou krizí podepsané více jak 11 tisíci vědci ze 153 zemí světa. Publikováno v BioScience 11/2019. Vědci zde varují, že i přes různá vyjednávání týkající se klimatu, dochází k nárůstu produkce CO2 a klimatická krize nastupuje rychleji, než většina vědců předpokládala. Jsou ohroženy mnohé ekosystémy a dokonce i osud lidstva. Obzvláště znepokojivé jsou potenciální nevratné body a posílení zpětných vazeb, které by mohly vést ke katastrofické "skleníkové Zemi", daleko za možnou kontrolou lidstva. Tyto reakce na změnu klimatu by mohly způsobit významné narušení ekosystémů, společnosti a ekonomik, což by mohlo způsobit, že by velké oblasti Země nebyly obyvatelné.

bit.ly/36En3IG


Zpráva IPCC 2018

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) založený z iniciativy OSN vydal v říjnu 2018 varovnou zprávu. Extrémní sucha, lesní požáry, povodně a nedostatek jídla. To vše podle vědců z OSN hrozí, pokud se nepodaří zastavit další oteplování planety. IPCC vyzývá vlády zemí po celém světě, aby přijaly okamžitá opatření, která spočívají zejména ve snížení emisí oxidu uhličitého o 45% do roku 2030.

https://www.ipcc.ch/sr15/


Varování vědců BioScience 2017

Podle článku z prosince 2017 v mezinárodním periodiku BioScience sepsaného vědci pod vedením předního ekologa ze Spojených států amerických profesora Williama Ripple z Oregonské státní univerzity, dochází vzhledem k růstu produkce skleníkových plynů ke katastrofickým klimatickým změnám, které nebude již brzy možné zvrátit. Lidstvo tak čelí existenční hrozbě. Poukazuje zejména na růst emisí oxidu uhličitého, růst globální teploty, deforestaci a obrovské vymírání zvířecích druhů. Dokonce odhaduje, že do konce století dojde k vymření mnoha nynějších forem života. Tento článek podpořilo svým podpisem více jak 15 tisíc vědců ze 184 zemí.

https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229