kdo nás podporuje

Doc. MUDr. Holmerová Iva, Ph.D.

Předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, předsedkyně Alzheimer Europe,

ředitelka Gerontologického centra Praha 8

„Tuto situaci považuji za závažnou. Je nejvyšší čas, abychom jednali.“

Prof. MUDr. Janoušek Jan, Ph.D.

Přednosta Dětského kardiocentra

2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole

„Klimatická změna představuje kritické ohrožení a bezprecedentní výzvu pro současnou civilizaci vyžadující celoplanetární koordinovanou akci. Zároveň je to šance spojit lidstvo přes všechny kulturní a politické překážky při řešení jednoho zásadního úkolu “

Prof. MUDr. Králíková Eva, CSc.

III. interní klinika lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, vedoucí centra pro závislé na tabáku

"Zprávy o tom, kolik obrovských ploch úrodné půdy denně mizí pod různými stavbami, jsou děsivé, alespoň pro mne. Ornice se nedá vyrobit, vzniká několik staletí."

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Přednosta Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole


Prof. MUDr. Machala Ladislav, Ph. D.

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, vedoucí AIDS centra

„Péče o kvalitní životní prostředí a ochrana přírody patří mezi nejdůležitější veřejné zájmy kdekoliv na světě. Vláda České republiky by měla k problémům ochrany přírody a životního prostředí přistupovat s maximální odpovědností a přestat hrát roli "Švejka" v Evropské Unii.“

Doc. MUDr. Trnka Jan, Ph.D.

Přednosta Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie

3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

"Klimatická změna, vymírání biologických druhů a masívní narůstání nerovností mezi lidmi jsou tři největší výzvy a hrozby současnost, které spolu navíc úzce souvisí. Není čas na vyčkávání, musíme jednat teď hned."

Prof. MUDr. Widimský Petr, DrSc.

Kardiolog