kdo jsou doctors for future

MUDr. Bořecká Hana

praktický lékař

Vystudovala lékařskou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně.

Po praxi atestovala z praktického lékařství, nyní je na rodičovské dovolené.

"Klimatickou krizi vnímám jako příležitost ke změně v našem myšlení a chování. Cítím nutnost návratu základních hodnot, bytí v pokoře a respektu k přírodě, lidem kolem nás a k sobě samým. Záleží na každém z nás, jak se k výzvě, kterou před nás příroda nyní předkládá, postavíme."

MUDr. Kantorová Lucia

pediatr

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a po několikaměsíční praxi nastoupila na mateřskou dovolenou.

Nyní si dělá atestaci z pediatrie.

Bydlí v Olomouci.MUDr. Křivohlavá Lucie

praktický lékař

Vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze.

Pracovala na interním oddělení v nemocnici v Jindřichově Hradci a v Pelhřimově, dále v ordinacích PL. Má atestaci z všeobecného praktického lékařství.

Nyní je ve 3. ročníku postgraduálního studia na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT.

MUDr. Kšírová Anna

anesteziolog

Vystudovala 2. lékařskou fakultu UK v Praze, po promoci absolvovala několikaměsíční stáž na pediatrické HIV klinice v jihoafrické Pretorii.

Poté nastoupila na interní oddělení Krajské nemocnice Liberec, posléze přešla na neurochirurgii, kde pracovala na neurologicko-neurochirurgické JIP.

Po pauze věnované péči o dva syny nastoupila na anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice Jablonec nad Nisou.

Působí též v rámci organizace Rodiče za klima Liberec.

MUDr. Němejcová Eva

ortoped

Vystudovala 2. lékařskou fakultu UK v Praze.

Poté pracovala na Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole a v Medical Pateo Center.

Nyní je na rodičovské dovolené.