doctors for future
Lékaři za budoucnost, Česká republika


OTEVŘENÝ DOPIS OD LÉKAŘŮ

Vážení kolegové,

obracíme se na Vás jménem iniciativy Doctors for Future Česká republika. Jsme skupina zdravotníků, která usiluje o šíření informací týkajících se klimatické krize a jejích dopadů na lidské zdraví. Usilujeme také o hledání řešení.

Jsme znepokojeni skutečností, že celý svět včetně České republiky naprosto nedostatečně reaguje na změnu klimatu, která ohrožuje samotnou existenci naší civilizace. Klimatická krize, ztráta biodiverzity, deforestace, znečišťování vody a půdy a z nich vyplývající ubývání základních životních zdrojů jsou obrovskou ekologickou a humanitární katastrofou.

Společnost má lékaře ve velké úctě a důvěře, naše slovo má svou váhu. S tím souvisí i naše zodpovědnost vůči veřejnosti v této situaci. Nemůžeme stát stranou, nemůžeme se dál tvářit, že se nic neděje. Je povinností naší profese být součástí řešení.

Věříme, že společné prohlášení lékařů bude mít váhu a přispěje k okamžitému zahájení potřebné diskuze i k potřebným politickým a společenským změnám. Proto Vás žádáme, abyste se podpisem připojili k otevřenému dopisu Doctors for Future Česká republika, který najdete v níže uvedeném odkazu. Budeme také rádi, když budete dopis sdílet mezi své další kolegy.

Děkujeme.

Kontaktujte nás


doctorsforfutureCZ@gmail.com