Lékaři podporují stávku studentů za klima a vyzývají politiky k důsledné ochraně klimatu

20.09.2021

Jako lékaři se znepokojením sledujeme ohrožení, které pro zdraví nás i našich pacientů představuje změna klimatu. Pro nás v České republice to konkrétně znamená například vyšší počet onemocnění a úmrtí na kardiovaskulární, plicní a neurologické choroby během letních vln veder, šíření infekcí z tropických a subtropických oblastí do mírného pásu, častější alergická onemocnění, úmrtí či zranění při stále častějších extrémech počasí jako jsou bleskové povodně. Nemůžeme zapomenout ani na duševní zdraví, které je ohroženo stále častějšími extrémními výkyvy i ničením životního prostředí.


Vážíme si proto iniciativy mladých lidí, která požaduje po nové české vládě vzešlé z nadcházejících parlamentních voleb důslednou politiku ochrany klimatu. Jsou to právě mladí lidé, jejichž budoucnost i zdraví budou změnou klimatu výrazně ohroženy. Finanční prostředky investované do opatření na ochranu klimatu se vrátí ve snížených nárocích na zdravotní péči.

Podporujeme studentské stávky Fridays for Future konané 24. září 2021, neboť ochrana klimatu je nezbytná pro zachování kvalitního života a lidského zdraví.

Podepsáni:

Doc. MUDr. František Duška, PhD., přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace FN Vinohrady, proděkan pro podporu a evaluaci výzkumu 3. LF UK

Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD., Gerontologické centrum Praha 8, předsedkyně Alzheimer Europe a České gerontologické a geriatrické společnosti

Prof. MUDr. Jan Janoušek, PhD. - Přednosta Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. - Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Ladislav Machala, PhD., vedoucí AIDS centra na Bulovce, Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FNB

Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. - Vedoucí Toxikologického informačního střediska pro ČR

Doc. MUDr. Jan Trnka, PhD. - vedoucí katedry biomedicinských oborů 3. LF UK

MUDr. Anna Kšírová za iniciativu Doctors for Future / Lékaři za budoucnost Česká republika